Covid-19

Vi anpassar och uppdaterar löpande våra rutiner och arbetssätt för att förhindra trängsel och undvika risker för smittspridning!

Såväl gäster som personal uppmanas att hålla en god handhygien samt självklart följa Folkhälsomyndighetens och våra rekommendationer!

Våra lokaler är covid-19 anpassade med avstånd.
För att undvika trängsel och påminna gäster om att hålla avstånd finns skyltar och markeringar. Antalet bokningsbara bord är färre för att skapa avstånd mellan sällskap och vi har även minskat antalet gäster per timme för att skapa ett jämnare flöde. Extra kassor är installerade och kaffestationen är flyttad.

Handsprit finns utplacerad i lokalerna samt skyltar med påminnelse om handhygienens betydelse för att minska risker för smittspridning.

Vi erbjuder sällskap enskilda rum i mån av plats.

Inför julbordssäsongen minskade vi kraftigt maxantalet bokningar, utökade till två kompletta, separerade julbord, då det behövds. Vi ändrade flöden och rutiner för att minska trängsel samt tog bort avbokningsregler.

Endast de som är helt symptomfria är välkomna och i nuläget tar vi därför inte ut någon kostnad för sent avbokade gäster på fester och evenemang!

 

Exempel på dukning

för att undvika 

trängsel!

 

 

Här kan ni läsa mer om våra åtgärder…